Wedstrijd

BELANGRIJK!!!! Inschrijvingen met boekje "in aanvraag" worden niet meer aanvaard. Op de dag van de wedstrijd moet je een geldig werkboekje indienen op het secretariaat.

IMPORTANT!!! Des inscriptions avec un carnet de travail "en demande" ne sont plus acceptees. Le jour du concours, vous devez soumettre un carnet de travail valide au secretariat.

Er worden per wedstrijddag maar 25 honden aanvaard!!

Seulement 25 chiens sont acceptés par jour!!

Pro Prüfung sind nur 25 Hunde zugelassen!!

Only 25 dogs are accepted per day!!

Gelieve het bedrag van 20 euro te storten op rekeningnummer
BE95 9730 0483 3058 van Yeodogs met vermelding van je naam, de naam van de hond en het ingeschreven programma. Een week voor de wedstrijd ontvang je nog het nummer van je groep en je speeluur. Vriendelijke groeten, Lien en Jan

Veuillez virer 20 euro sur le compte BE95 9730 0483 3058 des Yeodogs en mentionnant votre nom, le nom du chien et le programme. Une semaine avant le brevet, vous recevez le num�ro de ton groupe et l'heure. Cordialement, Lien et Jan

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers De NEW ED AND WORKING FOUNDATION OF YEODOGS CLUB VZW maakt geen gebruik van cookies. Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij de het invullen van het contactformulier en het inschrijvingsformulier voor de wedstrijden verwerkt DE NEW ED AND WORKING FOUNDATION OF YEODOGS CLUB VZW slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de medewerker die de verzoeken behandelt. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een mail met zijn naam en e-mailadres naar: jan.vandenbroucke7{ad}gmail.com

Reglementen
Belgische brevetten (NL) Klik om te downloaden

Belgisch wedstrijdprogramma (NL) Klik om te downloaden