Wedstrijd

BELANGRIJK!!!! Inschrijvingen met boekje "in aanvraag" worden niet meer aanvaard. Op de dag van de wedstrijd moet je een geldig werkboekje indienen op het secretariaat.

IMPORTANT!!! Des inscriptions avec un carnet de travail "en demande" ne sont plus acceptees. Le jour du concours, vous devez soumettre un carnet de travail valide au secretariat.

Gelieve het bedrag van 20 euro te storten op rekeningnummer
BE95 9730 0483 3058 van Yeodogs met vermelding van je naam, de naam van de hond en het ingeschreven programma. Een week voor de wedstrijd ontvang je nog het nummer van je groep en je speeluur. Vriendelijke groeten, Lien en Jan

Veuillez virer 20 euro sur le compte BE95 9730 0483 3058 des Yeodogs en mentionnant votre nom, le nom du chien et le programme. Une semaine avant le brevet, vous recevez le numéro de ton groupe et l'heure. Cordialement, Lien et Jan

Reglementen
Belgische brevetten (NL) Klik om te downloaden

Belgisch wedstrijdprogramma (NL) Klik om te downloaden